Giới thiệu LAGO FARM

CÔNG TY LAGO FARM

Công ty LAGO FARM được thành lập vào ngày 20/11/2018 và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh . Hiện nay, LAGO FARM là một trong những trang trại dê cừu lớn nhất của cả nước, lĩnh vực hoạt động chuyên về chăn nuôi sản xuất kinh doanh thịt dê, cừu tươi sống,.Với định hướng chiến lược là tiếp cận thị trường bằng chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, Công ty LAGO FARM đã và đang thực hiện quy trình liên kết khép kín trong sản xuất, và vẫn không ngừng cải tiến quy trình này để nâng cao hiệu quả, chất lượng sản phẩm ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó LAGO FARM còn chủ động kết hợp liên kết trong chuỗi kinh doanh khép kín, huy động các nguồn lực xã hội tập trung cho chuỗi giá trị đi từ khâu sản xuất chế biến đến khâu phân phối.